1.10.16

on Leave a Comment

Tuhan Itu Baik (God Is Good All The Time!)

God is Good all the time. Tuhan itu Baik!
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
— Mazmur 136:1 (Alkitab T.B. © LAI - 1974)

Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik; kasih-Nya kekal abadi.
— Mazmur 136:1 (Alkitab BIS/BIMK © LAI - 1985) 


Gambar ayat Alkitab lain yang mungkin berkaitan:Produk yang berkaitan di Teesalonika.com:


Kaos rohani God Is Good All The Time.
Kode: Good Cross

0 komentar:

Post a Comment