30.8.12

on Leave a Comment

"Kumpulkanlah Harta di Sorga..." (Matius 6:20)


"kumpulkanlah bagimu harta di sorga;
di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya"
(Mat 6:20)
on Leave a Comment

"Janganlah Gelisah Hatimu; Percayalah kepada Allah..." Yohanes 14:1


"Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku"
Yohanes 14 : 1
on Leave a Comment

"Berbahagialah Orang yang Murah Hatinya" (Matius 5:7)"Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan"
(Matius 5 : 7)

26.8.12

on Leave a Comment

"Bapa Mengetahui Sebelum Kamu Meminta Kepada-Nya" (Mat 6:8) Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu minta kepada-Nya.
Matius 6:8

24.8.12

on Leave a Comment

"Jikalau Kamu Tidak Mengampuni Orang.." (Matius 6:15)Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
(Matius 6:15)
on Leave a Comment

"Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu.." (Lukas 23:34A)


Yesus berkata:
"Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
(Lukas 23:34a)banner koleksi kaos bertema gambar Yesus

Lihat kaos bertema Yesus di Teesalonika
on Leave a Comment

"Buah Roh ialah..." (Galatia 5:22-23)


"Tetapi buah Roh ialah:
kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri"
(Galatia 5:22-23)
on Leave a Comment

"Bagi Allah Segala Sesuatu Mungkin" (Matius 19:26b)


"Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin"
(Matius 19:26b)

18.8.12

on Leave a Comment

"Kasihilah Musuhmu dan Berdoalah Bagi Mereka..." (Matius 5:44)


Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi
mereka yang menganiaya kamu
Matius 5 :44

17.8.12

on Leave a Comment

"Hiduplah Sebagai Orang Merdeka..." (1 Petrus 2:16)


Hiduplah sebagai orang merdeka
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka,
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
~ 1 Petrus 2:16 ~

15.8.12

on Leave a Comment

"Jika Ya, Katakan Ya" (Matius 5:37)


Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya,
jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat
Matius 5:37

13.8.12

on Leave a Comment

"Bersukacitalah Dalam Pengharapan..." (Roma 12:12)


Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa!
~ Roma 12:12

10.8.12

on Leave a Comment

"Hal-hal yang Besar dan Tidak Terpahami..." (Yeremia 33:3)


Berserulah kepada-Ku,
maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu
hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami,
yakni hal-hal yang tidak kauketahui.
(Yeremia 33:3)
on Leave a Comment

"Siapa Memberi Kepada Orang Miskin Tak Akan Berkekurangan" (Amsal 28:27A)


"Siapa Memberi Kepada Orang Miskin Tak Akan Berkekurangan"
(Amsal 28:27A)


on Leave a Comment

"Siapa yang Akan Berbuat Jahat Terhadapmu Jika Kamu Rajin Berbuat Baik?" (1 Petrus 3:13)


"Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?"
(I Petrus 3 :13)

2.8.12

on Leave a Comment

"Dalam Yesus Kita Bersaudara..."


(Dalam Yesus, kita bersaudara ...)

on Leave a Comment

"Yesus Kristus Tetap Sama.." Ibrani 13:8


Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya
(Ibrani 13:8)banner koleksi kaos bertema gambar Yesus

Lihat kaos bertema Yesus di Teesalonika
on Leave a Comment

"..Peganglah yang baik" I Tesalonika 5:21


"Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik"
I Tesalonika 5 : 21
on Leave a Comment

"Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu .." Ibrani 11:1


 "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat"
(Ibrani 11 : 1)