2.2.17

on Leave a Comment

Menjadi Pelaku Firman; Bukan Hanya Pendengar ...


Jadilah pelaku firman; bukan hanya pendengar. Mari kita teruskan pesan kasih yang kita peroleh dari gereja ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang tertulis di Yakobus 1.


"Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia."
Yakobus 1:22-27
(Alkitab Terjemahan Baru © LAI 1974)
Gambar lain berisi kutipan Kristiani / ayat Alkitab yang mungkin berkaitan:


0 komentar:

Post a Comment