9.5.15

on Leave a Comment

'Lawanlah Kejahatan dengan Kebaikan' (Rm 12:17-21)'Lawanlah kejahatan dengan kebaikan'
Ref: Roma 12:17-21

_____________________________

Roma 12 : 17-21

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang! Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!
Gambar (tentang pengampunan) yang lain yang mungkin berkaitan:
0 komentar:

Post a Comment