26.2.13

on Leave a Comment

"Berbahagialah Mereka yang Tidak Melihat, Namun Percaya" (Yoh 20:29B)..Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya 
~Yoh 20:29B~

0 komentar:

Post a Comment