24.8.12

on Leave a Comment

"Buah Roh ialah..." (Galatia 5:22-23)


"Tetapi buah Roh ialah:
kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri"
(Galatia 5:22-23)

0 komentar:

Post a Comment