11.7.12

on Leave a Comment

"Barangsiapa meninggikan diri ia akan direndahkan.." (Matius 23:12)

"Dan barangsiapa meninggikan diri ia akan direndahkan,
Dan barangsiapa merendahkan diri ia akan ditinggikann"
(Matius 23 : 12)

0 komentar:

Post a Comment